Chống Thấm SPECTITE CW100 – Gốc Xi Măng

SpECTite CW100 – Vữa Chống Thấm Gốc Xi Măng POLYME cải tiến 2 thành phần

SpECTite CW100: là vữa chống thấm gốc xi-măng polyme cải tiến hai thành phần. Sản phẩm có thể thi công bằng bay, cọ, ru lô hay máy phun lên trên bề mặt bê-tông hoặc vữa để tạo ra một lớp màng dẻo chống thấm và ngăn nước. Được sử dụng  để chống thấm trong và ngoài nhà, ở những nơi cần bảo vệ bề mặt ngăn ngừa thấm nước.

Liên hệ: 0964.989.399 để biết thêm thông tin sản phẩm và giá.

Call Now Button