Giới thiệu sản phẩm

Nẹp trát vữa hoàn thiện

Chỉ ngắt nước | Water drip line

Nẹp trát vữa hoàn thiện

Nẹp ốp góc | Corner-Bead

Nẹp trát vữa hoàn thiện

Chỉ âm tường V | V-Groove

Nẹp trát vữa hoàn thiện

Chỉ âm tường U | U Groove

Được xếp hạng 5.00 5 sao

Sản phẩm được yêu thích

Nẹp trát vữa hoàn thiện

Nẹp chặn vữa | Plaster Stop

Nẹp trát vữa hoàn thiện

Chỉ âm tường U | U Groove

Được xếp hạng 5.00 5 sao

Nẹp trát vữa hoàn thiện

Chỉ âm tường V | V-Groove

Nẹp trát vữa hoàn thiện

Nẹp ốp góc | Corner-Bead

Nẹp trát vữa hoàn thiện

Chỉ ngắt nước | Water drip line

Danh mục sản phẩm

Bài biết mới