Nẹp trần chử Z | Z bead

Nẹp chử Z chất liệu UPVC ứng dụng làm điểm tiếp nối giữa 2 loại vật liệu khác nhau

Tường và Trần hoặc Tường và sàn

Liên hệ: 0974 989 399 để được báo giá sản phẩm

Call Now Button